Réunion statutaire

dinsdag 9 juli 2019 12:15 - 14:00, Restaurant KASTEEL CONINXDONCK sprekers: Mr Roger De Croock

De Heer Roger De Croock: "Villa Voortman"

VILLA VOORTMAN

Het project Villa Voortman ontstond in de schoot van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge als antwoord op de groeiende groep mensen die in de reguliere hulpverlening tussen wal en schip is geraakt.

Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes van de sociale psychiatrie.

Sinds 2010 stelt de Villa elke weekdag en zaterdag haar deuren open voor mensen met wat vandaag een ‘dubbeldiagnose’ heet: een gecombineerde problematiek van middelenmisbruik en psychische moeilijkheden, veelal psychose.  Deze doelgroep valt dikwijls tussen twee stoelen in het reguliere zorgnet: psychisch te ontregeld om te aarden in de verslavingszorg, en te verslaafd om een plaats te vinden in de bestaande psychiatrische opvang.

Voor deze  mensen biedt Villa Voortman een steun en hulp.

 


inschrijving

limietdatum overschreden